Dne 15.08.2009 jsme se v ZKO Jeseník-Bobrovník zůčastnili bonitace NO

Aristoteles získal I. třídu 5JX1/P