Zkušební řád pro canisterapii

1.     Setkání s rozhodčím

Psovod vedoucí psa na volno nebo na volně prověšeném vodítku předstoupí před rozhodčího. Zkoušející přistoupí ke psu a osloví ho, poté ho pohladí po hlavě, podrbe za ušima, zkontroluje chrup. Poplácá ho na předhrudí. Postupně zvedne přední nohy. Pohmatem mu projede celé tělo, včetně ocasu. Na závěr psa obejme, malého psa vezme do náruče. Ve všech uvedených bodech postupuje s ohledem na to, že se ze psem ještě pořádně nezná, ale důkladně.

2.     Kontrola vzrušení

Psovod psa přiměřeným způsobem rozdovádí (hází mu balónek apod.). Pes může být na vodítku. Na pokyn rozhodčího musí hru ukončit a psa přivolat k sobě. Povel pro ukončení hry může psovod zopakovat nanejvýš 3x.

3.     Reakce na cizí psy

Psovod vede psa na vodítku nebo volně. Projde kolem přátelského psa taktéž upoutaného na vodítku. Míjejí se spolu navzájem velcí i malí psi. Poté jsou všichni psí účastnící ze zkoušek postaveni do kruhu a stále upoutáni na vodítku se navzájem očichají.

4.     Hlouček lidí

Skupina nejméně pěti lidí se spolu přátelsky baví. Jeden z lidí má v ruce deštník, který znenadání otevře. Druhý má berle, které upustí. Třetí je oblečen v bílém plášti. Všichni lidé si postupně psa pohladí. Psovod se psem na vodítku nebo na volno obejde skupinku a poté projde přímo mezi lidmi. Jeden z členů hloučku se hlasitě zasměje a druhý upustí berli. Ke psu přichází jedna osoba po čtyřech a pohladí ho. Poté z hloučku vystoupí osoba v bílém plášti, povídá si s psovodem, zadívá se na psa a pohladí jej. Všechny požadované úkony se provádějí za pohybu.

5.     Reakce na běžícího člověka

Psovod se psem na vodítku kráčejí po chodníku. Kolem nich probíhá člověk, v blízkosti psa upadne a upustí tašku s plastovými láhvemi nebo plechovkami. Pes se nesmí zachovat bázlivě nebo naopak agresivně, běžícího člověka nesmí pronásledovat.

6.     Reakce na invalidní vozík

Osoba na invalidním vozíku přijíždí ke psovodovi se psem, naváže přátelský rozhovor, psa pohladí a obejme kolem krku (pevnější sevření nesmí psovi vadit), malého pejska vezme na klín a dá mu pamlsek (pes jej může, ale nemusí přijmout). Pes nesmí projevit žádný náznak nevole nebo agresivita. Malí psi jsou posazeni osobě na vozíku na klín.

7.     Reakce na různý povrch

Psovod vejde se psem do místnosti. Projdou se spolu po linoleu (nebo jiném kluzkém povrchu). Pes nesmí projevovat výraznou bázlivost.

8.     Simulace návštěvy u postiženého

Zkoušející si lehne na deku a majitel k němu přivede psa (pokud to jde psa převalí na bok, ale může i ležet).Zkoušející se snaží napodobit možné situace které by mohli nastat: obejme psa, pokud jde o většího psa – jemně si na něj položí hlavu, neustále psa hladí, jemně ho může zatahat za ucho.

Hodnocení:

1.     Zkoušku úspěšně složí ten pes, který uspěje ve všech bodech s dosažením hodnocení A, B (pokud možno s převahou A).

!Tento pes pak po 2 letech ode dne úspěšného složení zkoušky zkoušku opakuje!

2.     Pes, který v některém bodě získá hodnocení C, neuspěl, avšak může po 1 roce ode dne konání zkoušky ve které neuspěl zkoušku opakovat. Pouze však již jednou. Projevy neposlušnosti, popřípadě bázlivosti se mohou po kvalitně a citlivě vedeném výcviku zvládnout a pes může k radosti psovoda, klientů i psa samotného pracovat jako canisterapeutický.

3.     Pes, jež získá v některém bodě hodnocení D, je okamžitě diskvalifikován a nemůže ve zkoušce pokračovat, ani ji opakovat. Mezi další aspekty diskvalifikace, kromě již výše zmiňované agrese, výhružného vrčení, apod. také patří používání ostnatých či elektrických obojků či nedůstojný přístup ke psu samotnému.

V případě kontrolovatelné agresivity vůči jiným psům může rozhodčí zvážit vhodnost psa pro individuální použití.

Pro canisterapeutické psy je důležité, aby v jakékoliv situaci budili důvěru klientů i personálu, musí být ovladatelní, přátelští, dobře socializovaní, zvyklí na hluk, různé prostředí a množství lidí kolem. Důvěru musí ovšem budit i psovod, neboť tvoří se psem tým. Psovod by měl vykázat komunikační schopnosti, takt, dobrý vztah ke psu i okolí.